Op zuik noar Bosch, 2017

Op de terugweg, in Helwerd, een ontmoeting met Liudger en Bernlef

Op zuik noar Bosch Bij de editie 2017 van de 100 mijl van Sint Annen was "Op zuik noar Bosch" de eerste ronde. Naar de dijk bij Noordpolderzijl, blik op de Waddenzee, op zuik noar Bosch en weer terug.

Bosch is een voormalig eiland in de Waddenzee, dat tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog lag en een restant was van het eiland Monnikenlangenoog(Moenkelangenoe). Tot 1530 was het eiland eigendom van het klooster van Aduard. Het klooster had ook een voorwerk op het eiland. Het eiland verdween tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 grotendeels in zee, waardoor het onbewoonbaar werd. Enkele decennia later groeide het eiland weer iets aan, maar in 1717 verdween Bosch tijdens de Kerstvloed voorgoed in zee.

Bosch in ontstaan door het in tweeen breken van het eiland Moenkelangenoe - oftewel Monnikenlangenoog - dat 700 jaar geleden tussen Schiermonnikoog en Borkum lag op de plek waar nu Rottumeroog en Rottumerplaat liggen. Net als bij Schiermonnikoog dankt Monnikenlangenoog zijn naam aan monniken. Het was vanaf de veertiende eeuw in het bezit van de kloosters Rottum en Oldeklooster. Het eiland was tussen de 12 en 15 kilometer lang, voordat het uiteindelijk in twee stukken brak: de eilanden Rottumeroog en Bosch.

Tot 1530 was Bosch eigendom van het klooster van Aduard. Het klooster had ook een voorwerk op het eiland. Het eiland verdween tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 grotendeels in zee, waardoor het onbewoonbaar werd. Enkele decennia later groeide het eiland weer iets aan, maar in 1717 verdween Bosch tijdens de Kerstvloed voorgoed in zee. Volgens sommige bronnen zou op het eiland een dorp Cornsand hebben gelegen, volgens andere bronnen was Cornsand ooit een apart eiland dat op enig moment met Bosch was samengesmolten.

Wanneer:
Voorals nog is er nog geen datum bepaald, maar het parcours kan je natuurlijk altijd in een groep/solo lopen.

Route:

Op zuik noar Bosch

Download GPX: Op zuik noar Bosch