De 100 mijl van Sint-Annen, Ronde 3, Caspar.


ronde 1, Caspar, Sint-Annen - Yesse


Sint-Annen - Yesse - Sint-Annen, 41,3 kilometer

Download GPS route ronde 3.
Download kaarten ronde 3.
Download routebeschrijving ronde 3.

De derde ronde gaat naar Essen. Hier bevond zich vroeger het klooster Yesse en zusterklooster van het klooster in Sint-Annen. Bij het bezoekerscentrum van klooster Yesse staat de verzorgingskist.

Klooster Yesse in 1568


Van 1215 tot 1594 heeft op de plaats van de huidige buurtschap Essen, gemeente Haren bij Groningen, een Cisterciënzer vrouwenklooster gestaan. Het betrof een niet onaanzienlijk klooster, waar vooral dochters van gegoede families uit de stad Groningen leefden. De nonnen leidden hun leven naar de regel van de Heilige Benedictus, hoewel ze hier, net als in vele andere kloosters, regelmatig moeite mee hadden. Hierdoor komt het ook dat het klooster, dat van 1249 tot 1423 onder toezicht van Aduard viel, zich vervolgens aansloot bij het pas gestichte klooster Galilea Major te Sibculo (bij Hardenberg), wat tot het einde van de kloostertijd zou blijven.

Als één van de middelen van bestaan was er in het klooster een school, waar meisjes uit de omgeving les konden krijgen in lezen en schrijven. Ook werden ouderen en zieken verzorgd, veelal tegen inleveren van hun hele bezit maar dan wel tot hun dood. Daarnaast hielden Cisterciënzer lekenbroeders (conversen) zich bezig met land verbeteren en bewerken (graan, turf), stenen bakken en waterbe-heersing. Het klooster bezat in de wijde omgeving vele landerijen, uit schenkingen bij intrede van een zuster of uit aankoop. Met ruim 3100 Ha land was het in grootte derde in de provincie Groningen.

Enkele wonderen, die zich rond 1219 in het klooster afgespeeld zouden hebben o.a. met het Mariabeeld, hebben vermoedelijk vele bedevaartgangers naar Essen gebracht. (beschreven door Caesarius van Heisterbach, Dialogus Miraculorum, 1222). Aan de andere kant moest het klooster met name in de 16e eeuw regelmatig soldaten herbergen die om de stad Groningen vochten, waardoor het klooster veel te lijden had. Berovingen en plunderingen waren haar deel.

De Reformatie (Het Tractaat van Reductie, 1594) betekende ook het einde voor het klooster Yesse in Essen. Echter in 1641 maakt de Harense dominee Hubertus Brucherus bekend dat er nog steeds in het geheim diensten worden gehouden in Essen (‘exercitie van die pauselijcke superstitie’).

Na de kloostertijd vonden er, behoudens het hiervoor genoemde, geen bijzondere gebeurtenissen meer plaats. De materialen van het klooster zijn door de eeuwen heen door de bewoners uit de omgeving gebruikt voor woningen, maar bijvoorbeeld ook voor verharding van de Rijksstraatweg in Haren. Rond 1890 zijn de laatste (bovengrondse) resten opgeruimd. In de bodem zijn nog sporen terug te vinden. Het gebied staat gemarkeerd als archeologisch erfgoed. Momenteel is door de nog bestaande gracht het kloosterterrein nog goed te herkennen. Op het terrein gevonden materialen zijn te zien in het Bezoekerscentrum. Vondsten van de opgravingen in 2010 zullen te zijner tijd ondergebracht worden in het Archeologisch Depot te Nuis.

Bron en meer informatie website bezoekerscentrum Klooster Yesse.