De 100 mijl van Sint-Annen, Ronde 1, Balthasar.


ronde 1, Balthasar, Sint-Annen - Aduard


Sint-Annen - Aduard - Sint-Annen, 41,0 kilometer

Download GPS route ronde 1.
Download kaarten ronde 1.
Download routebeschrijving ronde 1.

De eerste ronde gaat naar Aduard. Hier bevond zich vroeger het moederklooster van het klooster in Sint-Annen.

Model Klooster Aduard

Klooster Sint Bernardus te Aduard werd in 1192 gesticht door twaalf cisterciƫnzer monniken en een abt van het Friese klooster Klaarkamp. Het was het eerste Groninger cisterciƫnzer klooster. De monniken gingen gekleed in grijze ('schiere') pijen. Onder de tweede abt van Aduard, Albertus I, begon de bloei. Het aantal monniken en lekebroeders groeide. Naast religieuze motieven speelde ook mee dat het klooster garant stond voor voedsel, kleding en onderdak.

Na circa 1240 kreeg het klooster vorm naar het voorbeeld van de Franse cisterciƫnzerkloosters: kloostergangen, een dormitorium (slaapzaal), een kapittelzaal, een keuken, een scriptorium (schrijfzaal) en een ziekenzaal. Goten vingen het regenwater op en een aftakking van het Peizerdiep zorgde voor de watervoorziening. Het hele terrein was voorzien van riolering. Het kloosterterrein kreeg in de 14e eeuw een eigen haventje, met een sluis als bescherming tegen hoog water.

De rijkdom van Klooster Aduard was enorm en het klooster groeide uit tot een machtsfactor van betekenis. Toen de kloostergoederen in 1595 overgingen naar de provincie, bezat het klooster 5510 hectare grond (ook in Friesland en Drenthe), verkregen door bijvoorbeeld aankoop, schenking en aanwas door inpoldering en ontginning. Een betere waterbeheersing zorgde ook voor bruikbaar land. Ongeveer 300 hectare was `corpusland', kloosterland gelegen direct rondom het klooster en in gebruik bij het klooster zelf.

De Reformatie maakte een eind aan het bestaan van het Aduarder klooster. De geuzen staken het klooster in 1580 in brand. De monniken vluchtten naar hun refugium (vluchthuis) in de stad, het latere Aduarder Gasthuis aan de naar hen genoemde `Munnikeholm'. Spaanse en Staatse troepen verwoestten het klooster, waarbij ook de kloosterbibliotheek in vlammen opging. De kloostergoederen werden geconfisceerd. De sloop van het eens zo uitgestrekte kloostercomplex was grondig: bij opgravingen werden nauwelijks meer stenen aangetroffen. De huidige N.H. Kerk van Aduard, opgetrokken in romano-gotische stijl, is de voormalige ziekenzaal van het klooster. Uit de stenen van het klooster -hier en daar nog terug te vinden - ontstond ter plaatse het dorp Aduard.

Bron en meer informatie Regiocanon Groningen.